Sign up for Danish Entrepreneurship Award

If you want to join us at Danish Entrepreneurship Award, you need to sign up.

Everyone is welcome at Danish Entrepreneurship Award but you need to sign up. No matter if you are a student, teacher, keynote speaker, advisor or just a happy guest, we would like to know that you are going to join us. 

 

Are you a teacher?

If you have students  who are NOT going to participate in the competitions, this is where they sign up. You can also sign up your students in bulk - just type in the number of students when you sign up yourself. Just be sure you don't do both and get them signed up twice.

 

Please sign up here:

I henhold til Persondataforordningen skal du acceptere, at Fonden for Entreprenørskab har tilladelse til at opbevare og anvende din e-mailadresse til udsendelse af informationer og invitationer af relevant karakter. Fonden for Entreprenørskab videregiver ikke oplysninger til 3. part.